کربن

دستگاه ورق ساز فوم

دستگاه ورق ساز فوم

دستگاه ورق ساز فوم یک دستگاه اکسترود سایز کوچک برای 250 کیلوگرم در ساعت است. نوع سایز بزرگ این دستگاه...

نمایش جزئیات